103317

2015 წლის 16 ნოემბერს, ჟურნალში “Nature” გამოქვეყნდა სტატია სახელწოდებით „Upper Palaeolithic genomes reveal deep roots of modern Eurasians“. კვლევის ავტორებმა პირველად მოახდინეს კავკასიის უძველესი გენომების ანალიზი. საუბარია ~13 000 წლის წინანდელ მონადირე-შემგროვებელზე საწურბლიას მღვიმედან (წყალტუბოს რ-ნი) და ~9 500 წლის წინანდელ მონადირე-შემგროვებელზე კოტიას კლდის მღვიმედან (ჭიათურის რ-ნი). კვლევაში აგრეთვე განხილულია მესამე პალეოგენომი – ~13 500 წლის წინანდელი ადამიანი გროტ დუ ბიშონის მღვიმიდან (თანამედროვე შვეიცარია).

სტატიის შესავალში ავტორები მიმოიხილავენ იმ პერიოდისთვის ცნობილ სურათს ევრაზიის პალეო-დნმ ანალიზების შედეგად. კერძოდ, ისინი აღნიშნავენ, რომ აქამდე ცნობილი იყო სამი წინაპრული პოპულაცია/კომპონენტი, რომლებმაც თანამედროვე ევროპელების გენეტიკაზე იქონიეს ზეგავლენა. ესენი არიან 1) „დასავლეთის მონადირე-შემგროვებლები“ (WHG) რომლებსაც მეზოლითის პერიოდიში ევროპის ტერიტორიაზე ფართოდ გავრცელებული პოპულაციები მიეკუთვნებოდნენ, 2) „ადრეული მიწათმოქმედები“ (EF), რომლებიც ნეოლითის პერიოდში ახლო აღმოსავლეთიდან (ლევანტიდან) გავრცელდნენ ევროპაში, თითქმის მთლიანად ჩაანაცვლეს სამხრეთ ევროპის მოსახლეობა და შეერივნენ უფრო ჩრდილოეთით მყოფ პოპულაციებს და 3) გვიანდელი პოპულაცია, რომელიც სათავეს ადრეული ბრინჯაოს ხანის იამნაიას არქეოლოგიურ კულტურაში იღებს ჩრდილოეთ შავიზღვისპირეთის სტეპებიდან და რომელმაც მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში. იამნაიას კულტურის წარმომადგენლები ნაწილობრივ ძველი ჩრდილოეთ ევროპელების (ANE) შთამომავლები იყვნენ, თუმცა, მათ გენომებში მეორე, აქამდე ამოუცნობი გენეტიკური წყაროს არსებობა ფიქსირდებოდა.

(მეტი…)

G

Y-DNA ჰაპლოჯგუფების განყოფილებას დაემატა სტატია ჰაპლოჯგუფ G2a შესახებ => http://geodna.ge/y-dna/g2a/

ng.3559-F2
სამეცნიერო ჟურნალში Nature Genetics გამოქვეყნდა სტატია სათაურით “Punctuated bursts in human male demography inferred from 1,244 worldwide Y-chromosome sequences”. სტატიის ავტორებმა 1 000 გენომის პროექტის ფარგლებში, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხის 26 პოპულაციიდან შეგროვებული 1 244  ნიმუშის Y დნმ-ის ანალიზი ჩაატარეს. აღმოჩენილ იქნა სხვადასხვა ტიპის 65 000-ზე მეტი მუტაცია. ერთ-ნუკლეოტიდური პოლიმორფიზმების (SNP) მონაცემების გამოყენებით შეიქმნა ფილოგენეტიკური ხე, რომელმაც სხვადასხვა დროსა და ადგილას, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, მამაკაცების (მათი მამობრივი ხაზების) რაოდენობის და გავრცელების მკვეთრი ზრდის მომენტები აჩვენა, რაც დროში უკვე ცნობილ მიგრაციებს და  ტექნოლოგიურ ინოვაციებს ემთხვევა. იმის მიუხედავად, რომ კვლევის ფარგლებში ჩვენი რეგიონის პოპულაციები არ გატესტილა, მეცნიერების დასკვნები ჩვენთვისაც საინტერესოა.
(მეტი…)